หร้าแรก

CEMENT BLOCK METHOD ขั้นตอนทำดินซีเมนต์

วัตถุดิบ       1.ดินลูกรัง 2.ปูนซีเมนต์ 3.น้ำ                                                                  

การเลือกดิน

ดินลูกรังที่มีส่วนละเอียดน้อย เช่นมีดินเหนียวไม่ 10 เปอร์เซนต์ ของน้ำหนัก ไม่มีเศษหญ้า รากไม้ ดินที่มีทรายหยาบและทรายละเอียดปนมากจะดีที่สุด เช่น ดินลูกรัง ดินแดง ดินปนทราย ดินขี้เป็ด หินฝุ่น หินชนวนผุ เศษศิลาแรง นำมาบดร่อนผ่านตะแกรงรูกว้าง 4มม. จากการวิจัยพบว่าสามารถใช้ดินที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย

การทดสอบคุณสมบัตทางกายภาพของดิน

1.ปริมาณความชื้นของดิน อยู่ระหว่าง 1.5-2.0%

2.การหดตัวทางความยาว ของดินลูกรังมีค่าไม่เกิน 1.0%

3.ค่าดรรนี(พิกัด)ความยืดหยุ่ม เป็น non-plastic

วิธีผสมวัคถุดิบ

1.บดดินลูกรังที่แห้งไม่เปียกชื้นให้ละเอียด ใช้ตะแกรงลวด 4 มม.โดยประมาณ ร่อน 2 ครั้ง หรือใช้เครื่องบดดิน บดแล้วใช้ได้เลย

2.ใช้ปริมาณดิน 7 ส่วน ต่อ ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน คลุกให้เข้ากัน (เช่นใช้กระป๋องสี ตวง ดิน 7 แระป๋อง ต่อ ปูนซีเมนต์ 1 กระป๋อง)

3.ค่อยๆพรมน้ำและคลุกต่อจนดินชื้น (อย่าใส่น้ำจนดินเฉาะเป็นโคลน) ทดลองกำดินใรมือบีบให้แน่นจนแข็งเป็นก้อน ทิ้งดินลงพื้นโดยมีความสูงระดับไหล่ สังเกตุ ถ้าดินแตกเป็นก้อน 2-3 ก้อน แสดงว่าใช้ได้แล้ว

4.ตักใส่เครื่องอัดดินให้พูนเล็กน้อยแล้วปาดให้เสมอขอบเแครื่อง โดยใช้กระป๋องหรือภาชนะตวง เพื่อให้ปริมาณดินเท่ากันทุกก้อน

5.ปิดฝาเครื่อง โยกคานลงจนสุด แล้วโยกคานกลับเปิดฝา ดันก้นดินขึ้นจากเครื่อง หากก้อนดินไม่สาบูรณ์แบบก็สามารถนำไปอัดใหม่ได้

6.ยกก้อนดินออกมาวางเรียงกันบนพื้นที่เรียบและร่ม ทิ้งไว้ 1 วัน จึงนำไปวางเรียงซ้อนกันทิ้นไว้ ประมาณ 5 วัน สามารถนำไปใช้งานได้

การบ่มก้อนดินซีเมนต์

1.ยกดินที่อัดแล้วด้วยอุ้งมือ ทั้ง2ข้าง แล้วนำไปวางเรียงทิ้งไว้ในที่ร่ม

2.ปิดด้วยฟางหรือกระสอบป่าน ในกรณีอากาศร้อนมาก

3.12 ชั่วโมง หล้งจากนั้น ให้พรมน้ำจนทัวทุกก้อน หรือใช้ฝักบัวลดน้ำจนเปียกวันละ2-3ครั้ง หรือใช้กระสาบป่านชุบน้ำเปียกคลุมไว้แล้วรดน้ำให้ชุ่ม 3วัน(ในกรณีอากาศร้อนแห้งมาก)

4.แล้วนำก้อนดินไปวางเรียงซ้อนกันเก็บไว้ในที่ร่ม วางทิ้งไว้7-14วันจึงนำไปใช้งาน

 

การนำไปใช้ก่อพนังอาคาร

1.เตรียมปรับพื้นให้เรียบ ขุดดินโดยรอบเพื่อที่จะทำคานคดดิน

2.ก่อปูนทรายแถวที่ 1 ให้ได้ระดับ โดยใช้ระดับน้ำเป็นหลัก

3.ใช้ก้อนดินซีเมนต์วางเรียวสลับแนวสูงประมาณ 5ก้อนเป็นหลัก

4.กรอกน้ำปูนผสมทรายละเอียด ลงรูให้เต็มใช้เหล็กกระทุ้นให้น้ำปูนไหลให้เต็ม

5.เสร็จแล้วให้เรียงต่อขึ้นไป ปรับระดับแล้วทำเหมือนเดิมจนถึงระดับจันฑัน

6.จุดที่จะยีดจันฑันให้เสริมเหล็กเสียบลงรูไว้รัดกันจันฑัน

7.สุดท้ายให้ผสมน้ำปูนทรายละเอียด 1 ต่อ5 ผสมให้ข้น แล้วนำไปทาผนังโดยใช้แปรงขนม้าทา ตกแต่งเซาะร่อง ให้สวยงาม ทิ้งไว้ 1-2 วัน ก็จะเสร็จใช้งานได้

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของบล๊อคประสาน

1.กำลังต้านทางแรงอัดของบล๊อค ไม่น้อยกว่า 70 กกใ แรง/ตร.ซม. ค่าเแลี่ยของบล๊อค 5 ก้อน ที่อายุ 28 วัน

2.กำลังต้านทานแรงอัดของบล๊อค ไ่ม่น้อยกว่า 55 กก. แรง/ตร.ซม. แต่ละก้อน

3.การดูดซึมน้ำอขงบล๊อค ไม่มากกว่าร้อยละ 15 อขงน้ำหนักก้อน

4.ความทนทานในการรับน้ำหนัก หลังจากการทดสอบเปียก และอบแห้ง 6 รอบค่าความต้อนทานแรงอัดควรเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ15

บริษัทมีแบบบ้านพร้อมแปลนบ้านที่สมบูนณ์แบบบอกวิธีทำและวิธีสร้างบ้านและจำนวนวัสดุอุปกรณืที่ต้องใช้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท

เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

MADE IN THAILAND

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน์แบบมือโยก
เครื่องอัดดินแบบไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO