หร้าแรก

เครื่องบดดิน

เครื่องตีบดดินสเตนเลส ระบบไฟฟ้า

 • สำหรับอุสาหกรรมอาหาร
 • เครื่องตีบด ดินลูกรัง ดินแข็ง ก้อนหิน ของแข็ง ให้ละเอียด ใช้งานง่าย
 • มีตะแกรงล่อนในเครื่อง สามารถแยกเศษใบไม้หรืออื่นๆไม่ให้ตกลงมาได้
 • สามารถสั่งทำขนาดตะแกรงล่อนให้วัสดุที่จะตีบดมีขนาดหยาบหรือละเอียด
 • สำหรับตีบดดินให้ละเอียด เพื่อนำมาทำดินซีเมนต์ จะได้ผิวและเนื้อที่ละเอียดสวยงาม
 • ใบตีทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง แข้งแรง ทนทาน
 • มีตะแกรงล่อนดินขนาดรู 4มม.
 • มอเตอร์ 3 แรง 2สาย ไฟฟ้า 220โวลล์
 • ตักดินใส่ด้านบนปิดฝากันดินกระเด็น ดินที่บดแล้วจะลงสู่ข้างล่าง ใช้งานได้ทันที
 • แข็งแรง ทนทาน สะดวก ปลอดภัย
 • สามารถสั่งทำเครื่องตามขนาดของลูกค้าได้

 •  

เครื่องตีบดดินระบบไฟฟ้า

 • เครื่องตีบด ดินลูกรัง ดินแข็ง ก้อนหิน ของแข็ง ให้ละเอียด ใช้งานง่าย
 • มีตะแกรงล่อนในเครื่อง สามารถแยกเศษใบไม้หรืออื่นๆไม่ให้ตกลงมาได้
 • สามารถสั่งทำขนาดตะแกรงล่อนให้วัสดุที่จะตีบดมีขนาดหยาบหรือละเอียด
 • สำหรับตีบดดินให้ละเอียด เพื่อนำมาทำดินซีเมนต์ จะได้ผิวและเนื้อที่ละเอียดสวยงาม
 • ใบตีทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง แข้งแรง ทนทาน
 • มีตะแกรงล่อนดินขนาดรู 4มม.
 • มอเตอร์ 3 แรง 2สาย ไฟฟ้า 220โวลล์
 • ตักดินใส่ด้านบนปิดฝากันดินกระเด็น ดินที่บดแล้วจะลงสู่ข้างล่าง ใช้งานได้ทันที
 • แข็งแรง ทนทาน สะดวก ปลอดภัย
 • สามารถสั่งทำเครื่องตามขนาดของลูกค้าได้

 •  

เครื่องบดตีดินระบบเครื่องยนต์

 • สำหรับตีบดดินให้ละเอียด เพื่อนำมาทำดินซีเมนต์ จะได้ผิวและเนื้อที่ละเอียดสวยงาม
 • ใบตีทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง แข้งแรง ทนทาน
 • มีตะแกรงล่อนดินขนาดรู 4มม.
 • ใช้เครื่องยนต์ น้ำมันดีเซล 7.5 แรง
 • ตักดินใส่ด้านบนปิดฝากันดินกระเด็น ดินที่บดแล้วจะลงสู่ข้างล่าง ใช้งานได้ทันที
 • แข็งแรง ทนทาน สะดวก ปลอดภัย
 • สามารถสั่งทำเครื่องตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

เครื่องตัดหญ้า เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม เครื่องตีดิน เครื่องผสมดิน

 

เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

MADE IN THAILAND

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน
เครื่องอัดดินไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO