หร้าแรกkthaicon1@gmail.com

เครื่องรีดเหล็กแผ่นให้ตรง

เครื่องรีดเหล็กแผ่นให้ตรง

ใช้สำหรับดัดแผ่นเหล็กที่คดโค้งงอให้เป็นแผ่นตรง 1.เครื่องรีดเหล็กแบนหนา 3-6 มม. กว้าง 200 มม.
  • มอเตอร์ 5 แรง 380 โวลล์ ลูกกลิ้งขนาด 75มม.
  • ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที
2.เครื่องรีดเหล็กแบนหนา 6-12 มม. กว้าง 200 มม.
  • มอเตอร์ 7.5 แรง 380 โวลล์ ลูกกลิ้งขนาด 125 มม.
  • ความเร็วรอบ 90 รอบต่อนาที
3.เครื่องรีดเหล็กแบนหนา 12-20 มม. กว้าง 200 มม.
  • มอเตอร์ 10 แรง 380 โวลล์ ลูกกลิ้ง 155 มม.
  • ความเร็วรอบ 90 รอบต่อนาที
4.เครื่องรีดเหล็กแบนหนา 25 มม. กว้าง 200 มม.
  • มอเตอร์ 10 แรง 380 โวลล์ ลูกกลิ้ง 160 มม.
  • ความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที
  • ใช้ไฮโดรลิคขนาด 10 ตัน ดันข้างลบเหลี่ยม

 

เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

MADE IN THAILAND

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน์แบบมือโยก
เครื่องอัดดินแบบไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO