เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

MADE IN THAILAND

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน์แบบมือโยก
เครื่องอัดดินแบบไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO
 

 

 

 


หร้าแรก

 

 

Multi Purpose Shredder เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

 

สุดยอดเครื่องสับเอนกประสงค์ระบบ Disc
ทำงานร่วมกับ Hammer Mill(สิทธิบัตร)
ทำงานได้มากกว่าเครื่อง 10 ชนิดในเครื่องเดียว

: ระบบใบมีด Disc ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ ทนแรงเฉือนและเสียดสีเป็นพิเศษ ให้ความแข็งถึง 60 HRC. สามารถลับคมได้มากครั้งและอายุยาวนานกว่า
: ระบบ Hammer Mill ทำจากเหล็กกล้า มีความแข็งไม่น้อยกว่า 40 HRC. อายุทนทานหลายปี สามารถหมุนตัวไปมาเพื่อลดแรงปะทะขณะย่อย ลดการเสียหายของเครื่องจักร ทำให้วัสดุแทบทุกชนิดแตกป่นได้ในระยะที่รวดเร็ว


ด้วยคุณสมบัติมากกว่าเครื่อง 10 ชนิดในตัวเดียวกัน ได้แก่

- เครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-6 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับรุ่นและแรงม้า)
- เครื่องย่อยหญ้าขนได้ทุกชนิด ฟางข้าว, ซังข้าวโพด
- เครื่องย่อยกาบมะพร้าว ตีขุย, หั่นหยาบ, แยกเส้นใยในตัวเดียว
- เครื่องย่อยพืชฉ่ำน้ำ เช่น ต้นกล้วย ผัดตบชวา และขยะสด
- เครื่องย่อยทะลายปาล์ม, กิ่งปาล์ม
- เครื่องตีดิน, มูลสัตว์ และปุ๋ยหมัก
- เครื่องบดทำอาหารสัตว์ เช่น ถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ
- เครื่องบดย่อยกระดูกสัตว์, เปลือกหอย, กระดองปู
- เครื่องบดสมุนไพร ฯลฯ
- เครื่องบดพลาสติก เพื่อรีไซเคิล

* รุ่นพิเศษ! สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย

 

เครื่องย่อยขนาดเล็ก MODEL: KTS-300

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 6 แรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2-3 แรง 220 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Jaw Breaker มี 1 ใบมีดสับ และ2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อยทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 50 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 300 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)102x120x100 น้ำหนักโดยประมาณ 180 กก.

เครื่องย่อยขนาดกลาง MODEL : KTM-500

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Jaw Breaker มี 1 ใบมีดสับและ18 ใบย่อยแบบฟันเลื่อย ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 75 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 500 กก./ชม. ลงมาขึ้นอยู่กับวัสดุความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.) 122x150x130 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 350 กก.

เครื่องย่อยขนาดใหญ่ MODEL : KTL-1000

- สามารถติดตัง เครืองยนต์ดีเซล ขนาด 10-16 แรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 แรง 380 V. - ความสามารถในการสับย่อย 1,000 กก./ชม.ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 1ใบมีดสับ และ 21 ใบมีดเหวียง แบบอิสระ
- สามารถสับย่อยวัสดุได้ทุกชนิด
- เครื่องสับย่อยกิ่งไม้สด และกิ่งไม้แห้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.
- ขนาดของเครือง กxยxส(ซม.) 134x225x160 ซม. นําหนักโดยประมาณ 450 กก. * รุ่นพิเศษเครื่องบดป่น สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย*
จุดเด่น : เครื่องทุกรุ่นสามารถย่อยวัสดุทุกชิ้นทั้งเปียกและแห้งได้

 

MODEL : KTL-1000s


- สามารถติดตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 1 ใบมีดสับ และ 21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,000 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)120x225x185 น้ำหนักโดยประมาณ 600 กก.
* รุ่นพิเศษเครื่องบดป่น สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย*
จุดเด่น : เครื่องทุกรุ่นสามารถย่อยวัสดุทุกชิ้นทั้งเปียกและแห้งได้


MODEL : KT-T2

- ย่อยก้านปาลม์ขนาดใหญ่และทลายปาล์มใหญ่ได้
- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 20 แรงขึ้นไป
- ระบบ Disc Chipper + Jaw + Breaker มี 2 ใบ และ 2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อยทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,800กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)168x220x140 น้ำหนักโดยประมาณ 450 กก.


MODEL : KT-T1

- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 14 แรงขึ้นไป
- ระบบ Disc Chipper +Hammer Mill มี 1 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,000กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)115x220x160 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 400 กก.


MODEL : KT-T1s

- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 14 แรงขึ้นไปได้,เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 10-16 แรง หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรง 380 v. ได้ในเครื่องเดียวกัน
- ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 1 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,000กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)160x225x160 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 450 กก.


MODEL : KT-T3

- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 30 แรงขึ้นไปได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 2 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 150 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 2,500กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)145x225x200 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,600 กก.
- เหมาะสำหรับงานหนักหรือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ เน้นความรวดเร็วในการทำงาน
จุดเด่น : เครื่องทุกรุ่นสามารถย่อยวัสดุทุกชนิดทั้งเปียกและแห้งได้และสามารถเอนเครื่องไปด้านหลังเพื่อสะดวกในการใส่ก้านปาล์มยาว ๆ ในแนวราบได้


Model : KT-P1800

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 21 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 20 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 2 ใบมีดสับ และ 42 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,800 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)134x225x195 น้ำหนักโดยประมาณ 830 กก.
* รุ่นพิเศษเครื่องบดป่น สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย*


Model : KT-3000 เครื่องสับย่อยขนาดใหญ่

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 2 ใบมีดสับ และ 42 ใบมีดเหวี่ยงแบบอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 150 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 3,000 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)145x310x220 น้ำหนักโดยประมาณ 3,000 กก.


Model : KTN-100 เครื่องลับใบมีด

- เครื่องลับใบมีดสำหรับเครื่องสับย่อยทุกรุ่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงานจะขาดมิได้
- เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ผลิตเครื่่องลับมีดมารองรับในราคาที่ถูก เพื่อให้เครื่องย่อยของท่านทำงานได้เหมือนซื้อมาใหม่ ๆ
- ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1.5 แรง 2,200 v.
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)48x70x120 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ70 กก.


 


 

 

MODEL : KT-801,802,803


เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการหั่น โดยชิ้นงานไม่ซ้ำสามารถปรับความยาวชิ้นงานได้ โดยเครื่องจะดึงชิ้นงานเข้าไปเองโดยไม่มีการลื่นไถลเพราะตัวกดชิ้นงานจะขึ้นลงอัตโนมัติตามสภาพรูปทรงของวัสดุ ทำให้ไม่กินกำลังเครื่องยนต์
- สามารถหั่นชิ้นงานไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน เช่น ก้านมะพร้าว,ก้านสละ,ก้านปาล์ม,หั่นฟางและกาบมะพร้าวให้เป็นชิ้น ๆ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหั่นทำอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ย เช่น ต้นกล้วย,ผักตบชวา,กระถิน,ผักบุ้ง,ข้าวโพดฯลฯ
- วัสดุออกจะพ่นออกมาด้วยแรงลม สามารถหั่นแล้วพ่นขึ้นรถได้เลย (เฉพาะรุ่นแบบท่อส่ง)
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
- ใบมีดทำจากเหล็กเกรดพิเศษเพื่อยืดอายุการใช้งานที่คงทานและยาวนาน
- เครื่องต้นกำลังสามารถใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว,มอเตอร์หรือ PTO จากรถแทรกเตอร์
- สามารถปรับความยาวของชิ้นงานได้ตามความต้องการ

 

Model Motor (hp) Machine Capacity Max.Dia. of Wood Max of Corn Bunch Disc System Dimension (WxLxHcm.) Weight
1 7.5-10 hp. 380 V. 10 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 165x230x135 450 Kg.
2 7.5-10 hp. 380 V. 10 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 165x510x235 650 Kg.
3 - 15 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 125x210x135 450 Kg.

 

เครื่องสับไม้ขนาดใหญ่ MODEL : KT-900

 

-สามารถปรับความสูงใบมีด ความกว้างร่องหน้าใบมีดและตัวฉีกชิ้นไม้ ทำให้เราสามารถปรับขนาดชิ้นไม้ให้เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าเครื่องจักรชนิดอื่นๆ-ออกแบบเพื่อการใช้งานที่กว้างขวางเพื่องานอเนกประางค์ เช่น หั่นปีกไม้จากโรงเลื่อย, ทะลายปาล์ม และไม้จากสวนยูคาฯ เพื่อนำมาทำเชื้อเพลิง ทำปุ๋ย ทำเยื่อยกระดาษ และหั่นไม้กระดานได้-การป้อนชิ้นงานระบบ Drop feeding ทำให้ง่ายและสะดวกในการควบคุม -การออกแบบการยึดใบมีดเป็นพิเศษ ทำให้ลดอันตรายในกรณีมีดแตกและหลุดออก -ด้วย Jow Breaker ออกแบบพิเศษทำให้ชิ้นงานแตกได้ละเอียดกว่าเมื่อต้องการ

 

Model Motor (hp) Capacity per hour Max.Dia. of Wood Disc System Dimension (WxLxHcm.) Weight
1 75 hp. 380 V. 10 ton. 190 mm. 2 Blandes 320x270x300 3,800 Kg.
2 150 hp. 380 V. 20 ton. 280 mm. 4 Blandes 350x320x350 6.000 Kg.

 

 

 

เครื่องตัดหญ้า เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม เครื่องตีดิน เครื่องผสมดิน เครื่องรีดยางแผ่น