หร้าแรก
ในภาวะปัจจุบัน เกษตรกรมีความต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กและราคาถูก สำหรับใช้งานในพื้นที่ของตนเองได้อย่างสะดวกและประหยัดแรงงาน ที่มีค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และต้องการใช้ภูมิปัญญาไทยในการใช้ ประโยชน์กับวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในราคาต้นทุนที่ต่ำสุดเพื่อแข่งขันกับตลาดได้

  เครื่องตัดหญ้า ทุกขนาด

  เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบหญ้า

 

 

รถตัดหญ้า นวตกรรม มีทุกขนาด สรพัดประโยชน์.

Read more

 เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบหญ้า ให้ละเอียด สำหรับทำเป็นปุ๋ย มีหลายขนาด.

Read more

  จีกรรีดยางพารา

  เครื่องนวดยางพารา

 

 

 

จีกรรีดยาง ระบบมือหมุน หรือ มอเตอร์์.

Read more

 เครื่องนวด กด ยางให้แบนเรียบ ทุ่นแรงงาน.

Read more

เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง

การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน์แบบมือโยก
เครื่องอัดดินแบบไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO
 

  เครื่องบดดิน

  เครื่องผสมดิน

 

 

 ใช้บดดินทราย ดินลูกรัง ก้้อนหิน ให้ละเอียก มีตะแกรงล่อนในตัว.

Read more

  ใช้ผสมดิน กับปูนซีเมนต์ และน้ำ เพื่อใช้ทำอิฐ สะดวก รวดเร็ว.

Read more