หร้าแรก

เครื่องบดดิน

GRINDER MACHINE

สำหรับตีบดดินให้ละเอียด เพื่อนำมาทำดินซีเมนต์ จะได้ผิวและเนื้อที่ละเอียดสวยงาม

ใบตีทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง แข้งแรง ทนทาน

มีตะแกรงล่อนดินขนาดรู 4มม.

มอเตอร์ 3 แรง 2สาย ไฟฟ้า 220โวลล์

ตักดินใส่ด้านบนปิดฝากันดินกระเด็น ดินที่บดแล้วจะลงสู่ข้างล่าง ใช้งานได้ทันที

แข็งแรง ทนทาน สะดวก ปลอดภัย

สำหรับตีบดดินให้ละเอียด เพื่อนำมาทำดินซีเมนต์ จะได้ผิวและเนื้อที่ละเอียดสวยงาม

ใบตีทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง แข้งแรง ทนทาน

มีตะแกรงล่อนดินขนาดรู 4มม.

ใช้เครื่องยนต์ น้ำมันดีเซล 7.5 แรง

ตักดินใส่ด้านบนปิดฝากันดินกระเด็น ดินที่บดแล้วจะลงสู่ข้างล่าง ใช้งานได้ทันที

แข็งแรง ทนทาน สะดวก ปลอดภัย

เครื่องตัดหญ้า เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม เครื่องตีดิน เครื่องผสมดิน เครื่องรีดยางแผ่น

เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

MADE IN THAILAND

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน์แบบมือโยก
เครื่องอัดดินแบบไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO