หร้าแรก
วิธีอัดดินซีเมนต์ด้วยเครื่องอัดดินแบบมือโยก

interlocking soil sement block house 1.เปิดฝาเครื่องอัดดิน พร้อมใช้งาน

enclosing wall 2.ผสมดินกับปูนซีเมนต์ อัตรา 7:1 และพรมน้ำเล็กน้อยไม่เกิน10% ทดสอบโดยลองกำดินในมือให้จับเป็นก้อนไม่มีน้ำซึมเปื่อนออกมาก็ใช้ได้

church,temple 3.ตักดินใส่ในบล๊อคให้เต็มแล้วปาดปากบล๊อคให้เรียบปิดฝาเครื่อง โยกคานอัด

water flow 4.โยกคานอันให้ต่ำสุดเหมือนในรูป แล้วโยกคานกลับไปที่เดิม

5.กดคานโยกให้ต่ำลงเพื่อให้แผ่นฐานบล๊อคดันก้อนอิฐขี้นมาถึงปากบล๊อค

6.ยกก้อนอิฐออกจากเครื่องได้เลยไม่ต้องวางแช่ในเครื่อง นำออกมาวางผึ่งลมในที่ร่ม 7-14 วัน ต้องรดน้ำให้ชุ่ม 3 วัน แรก เหมือนบ่มปูนซีเมนต ์ อิฐจับตัวแข็งก็นำไปใช้งานได ้

7.การทำอิฐครื่องก้อน ให้ใส่แผ่นเหล็กเสียบที่แกนกลางของเครื่องก่อนใส่ดิน แล้วอัดดินตามขั้นตอนเดิม ตอนยกออกจากเครื่องให้ยกออกทั้งก้อนใหญ่วางใลพื้นแล้วค่อยแยกก้อนอิฐออกจากกัน เอาแผ่นเหล็กออก ก็จะได้อิฐแบบครี่งก้อน

วิธีอัดดินซีเมนต์ด้วยเครื่องอัดดินแบบไฮโดริกใช้ไฟฟ้า

1.ใส่ดินผสมปูนลงในบล๊อคให้เต็มแล้วปาดปากให้เรียบ ปิดฝาโมล์และหมุดคานล๊อคให้แน่น แล้วกดปุ่มที่แผงควบคุม

2.เมื่อกดอัดแล้วก็เปิดฝา กดปุ่มยกก้อนอิฐขี้น ใช้สองมือประคองก้อนอิฐไปวาง ร่มในที่ร่ม 7-14 วัน โดยรดน้ำให้ชุ่ม 3 วันแรก แล้วทิ้งไว้ให้แห้งเหมือนบ่มปูนซีเมนต์ ถ้าจะทำแบบครึ่งก้อนก็ใช้แผ่นเหล็กเสีบนที่แกนกลางบล๊อคก่อนใส่ดิน เมื่ออัดแล้วจะได้อิฐครึ่งกัอน 4 อัน.

 

 

เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง

การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน์แบบมือโยก
เครื่องอัดดินแบบไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO